Er komen aparte bruggen voor het autoverkeer en voor het openbaar vervoer, terwijl ook de fiets- en voetpaden fysiek van het overige verkeer gescheiden worden. De nieuwe brug wordt 3 meter hoger en onder de brug wordt het Albertkanaal verbreed ten voordele van de binnenvaart. Via een uitgebreide informatiecampagne zal de BAM informeren over de werken en de te verwachten verkeershinder.