De SNCF aasde al langer op de controle over Novatrans, maar botste daarbij op tegenkanting van de Franse mededingingsautoriteiten. Daarom verkocht ze half december 10,4 % van haar aandelenpakket aan ND. Gezamenlijk willen beide bedrijven nu de controle over Novatrans uitoefenen. Deze laatste vreest daarbij o.m. voor problemen bij het afsluiten met andere spooroperatoren. Ook de wegvervoerfederatie FNTR noemt het opzet onverenigbaar met de meeste elementaire concurrentieregels en wil er alles aan doen om het monopolie te bestrijden.

(Zie De Lloyd van 09.01.08)