Voor het eerst sinds 1995 maken de acht Franse spoorbonden opnieuw samen een vuist, net als de zes syndicaten van de Parijse metro en de vijf energiefederaties. Naar alle waarschijnlijkheid wordt zowel in de transport- als in de energiesector massaal gevolg gegeven aan de stakingsoproep. Verwacht wordt dat hogesnelheidstreinen – waaronder die tussen Parijs en Londen – ook getroffen worden door de acties. Mogelijk wordt zelfs het luchtverkeer verstoord.

De staking moet de Franse regering ertoe dwingen opnieuw rond de onderhandelingstafel te gaan zitten omtrent de op handen zijnde hervormingen van het pensioenstelsel. De vakbonden vrezen immers dat de aangekondigde nieuwe speciale pensioenformules een voorloper zijn van een volledige hervorming van de pensioenen, waardoor deze allemaal zullen zakken.