Voor een 40 ton combinatie die 300 km aflegt in Zwitserland betekent dit gemiddeld een verhoding van 292,5 CHF tot 325 CHF.

De beslissing om de heffing (LSVA) te verhogen werd genomen tijdens een samenkomst van het gemeenschappelijk comité van de EC en Zwitserland over landtransport. De maatregel maakt deel uit van de strategie om meer vervoer over te hevelen van de weg naar het spoor.

Tussen 2000 en 2006 is het aantal vrachtwagens in de Alpen met 16% afgenomen, terwijl het spoorvervoer in dezelfde periode met 66% is gestegen, zegt het comité.

De wegvervoerders betwisten dat deze evolutie te danken is aan de LSVA. Zij wijzen op het feit dat de Gothard-snelweg vorig jaar gedurende ruim een maand voor alle verkeer gesloten was, ten gevolge van een aardverschuiving.