Febetra, de federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners, is niet gekant tegen harmonisatie, maar is van mening dat de maatregel enkel tot doel heeft de nationale markten te beschermen. Hij druist volgens de organisatie ook in tegen het vrije verkeer van goederen.

Bovendien is de maatregel niet verenigbaar met de wil om het aantal lege ritten te beperken. Cabotage is immers één van de mogelijkheden om na een internationale rit niet in lege toestand de terugreis te moeten aanvangen. (zie DL 25/05/07)