Het pakket dat aan het Europese Parlement en de Raad zal worden voorgelegd, omvat zeven grote wijzigingen om "de regels te harmoniseren, de efficiëntie te verbeteren en een eerlijkere concurrentie te waarborgen", aldus de Commissie.

Het luik over de cabotage zal veel stof doen opwaaien omdat de Commissie hier aanzienlijke beperkingen oplegt. Voortaan zal cabotage slechts toegestaan worden na een internationaal transport en zal het zich moeten beperken tot maximaal drie operaties die binnen de zeven dagen na dit transport worden uitgevoerd. Dit zal gemakkelijk via de vrachtbrieven kunnen worden gecontroleerd, aldus de Commissie. Er zullen ook maatregelen genomen worden om te vermijden dat chauffeurs zich vestigen als “valse zelfstandigen”. (zie DL van 25/05/07)