De Europese Commissie wil cabotage strenger reglementeren. Het gaat waarschijnlijk volgende week een voorstel indienen om het aantal cabotageritten tot drie te beperken, waarvan de laatste rit binnen de zeven dagen na een internationaal transport afgehandeld moet zijn. Terzelfdertijd wil de Commissie de bestraffing van overtredingen tegen cabotage en de controle op de toegangscriteria tot het beroep van vervoerder harmoniseren. (zie DL van 21/05/2007)