Ze reageert daarmee op berichten die het tegendeel beweren. Het zou o.m. gaan om een prognose van het Duitse Milieuministerie die spreekt van een daling van het globale binnenvaartvolume met tot 16%. Volgens het BDB bestaat het merendeel van de met de binnenvaart vervoerde lading uit bulk en gevaarlijke goederen en bedraagt het aandeel van containers amper 10%. De vereniging ziet dan ook niet in welke goederen in grote mate naar het wegvervoer zouden kunnen verschuiven.