Voornamelijk de rol van de Kwaliteitskamer zal daarbij worden doorgelicht. Deze groep van architecten moet de architectonische ambities van de kandidaat-bouwers beoordelen. Het consortium Noriant haalde het ten nadele van Loro. Vooral het feit dat er met nog slechts één kandidaat onderhandeld wordt alvorens die zijn best & final offer heeft voorgelegd, zorgt voor discussie.