De A4-snelweg is de voortzetting op Nederlands grondgebied van de A12, die deels door het Antwerps havengebied loopt, en via allerlei wegkronkels over Rotterdam en Leiden tot Amsterdam loopt. Kronkels, smalle bruggen, gevaarlijke provinciale wegen en de aaneenschakeling van verschillende stukjes snelweg, maken van dit traject voor veel chauffeurs een martelgang. Zowel het personenvervoer als het steeds maar groeiende havenverkeer tussen de twee wereldcontainerhavens zouden er baat bij hebben wanneer de A4 en de A12 zouden kunnen aaneengesloten worden tot één vlot en breed wegtraject.

Rijkswaterstaat is zopas gestart met een marktverkenning en mikt op een publiek-private samenwerking. Het zou dan wel de bedoeling zijn dat tegen 2020 tol betaald wordt op het traject tussen Rotterdam en Antwerpen. (zie DL 16/04/07)