De afgelopen jaren is er steeds een record aan opname van nieuw logistiek vastgoed geweest. De kavels voor nieuwbouw-dc’s waren niet aan te slepen, zeker niet als het gaat om de xxl-versies van 50.000 vierkante meter. De vraag ernaar nam fors toe omdat het huidige aanbod aan bestaande bouw daarvoor vaak niet geschikt is. Het komt immers niet vaak voor dat ook het pand van de buurman tegelijk te koop staat, zodat je meerdere aaneengesloten kavels kunt verwerven.

Opruimkosten

Ook de toenemende vraag naar energiezuinige dc’s zorgde ervoor dat vaak voor nieuwbouw gekozen werd. En het is vaak goedkoper nieuwbouw te plegen, dan een oud pand te moderniseren. Zeker als je ook nog eens kosten moet maken om de oude panden op te ruimen, bijvoorbeeld als de oude funderingen eerst opgeruimd moeten worden.

De forse nieuwbouwontwikkelingen lijken nu echter even een adempauze te nemen. De vraag is er nog altijd, maar waar is er nog ruimte om te bouwen? Zo hield de Raad van State de nieuwbouw van het nieuwe Logistiek Park Moerdijk tegen omdat de stikstofberekening opnieuw moet. De provincie Noord-Brabant moet eerst maar eens aantonen dat alle stikstofuitstoot door de bouw en ingebruikname van het nieuwe park daadwerkelijk gecompenseerd wordt. Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. En dit probleem speelt op vrijwel alle nieuwe aangewezen locaties in Nederland. Ook al kan de stikstof gecompenseerd worden, de vertraging is reeds opgelopen. Hierdoor is het maar de vraag of de nieuwbouw dit jaar al opgeleverd kan worden.

Vergunningverlening

Verder zet de verhoging van 0,1 naar 0,8 grenswaarde pfas waarschijnlijk weinig zoden aan de dijk, liet TLN onlangs weten. Dus veel gebieden hebben ook volgend jaar nog te kampen met een verbod op grondverplaatsing. En het College van Rijksadviseurs drukte de overheid zwaar op het hart om vooral niet zomaar een vergunning te verlenen voor een nieuw dc wegens de dreigende ‘verdozing’ van het landschap. Het wil niet zeggen dat provincies en gemeenten hier naar luisteren, maar het is wel een teken aan de wand dat de kans bestaat dat er toch strenger wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van zo’n dc. Zeker bij nieuwe buitenstedelijke distributiecentralocaties. Er lijkt dus een einde te komen aan de jarenlange recordopnames van logistiek vastgoed.

Kortom: er staan veel seinen op rood. Maar het allerbelangrijkste is de vraag naar de logistieke dienstverlening die geboden wordt vanuit distributiecentra. En die zal onverminderd hoog blijven in 2020. Dus wanneer de welstandscommissie iets strengere eisen stelt aan uitstraling van een pand, zal de rest van de maatschappij ongetwijfeld meer begrip voor de logistieke vastgoedsector krijgen. Want ook een dc kan best mooi in een landschap passen. En levert niet alleen banen op, maar zorgt er ook voor dat de hele logistieke sector, en de e-commerce als onderdeel daarvan, kan blijven groeien. De logistiek is niet voor niets benoemd als één van de topsectoren in Nederland. Dan moet de overheid daar wel de ruimte voor bijven bieden.