Daarnaast moeten provincie of het Rijk de regie van de gemeenten overnemen waar er in Nederland nog logistiek vastgoed mag komen. Deze aanbevelingen staan in een advies aan het kabinet van het College van Rijksadviseurs, dat dinsdag aan het kabinet wordt gepresenteerd. Dit college adviseert het kabinet op het gebied van ruimtelijke ordening.

Het aantal magazijnen is in Nederland de afgelopen jaren sterk gegroeid door de gunstige geografische ligging en de goede infrastructuur. Daarbij worden de distributiecentra steeds groter: de gemiddelde omvang van een distributiecentrum is in drie jaar tijd gestegen van zevenduizend tot bijna tienduizend vierkante meter, aldus het college.

‘Verdozing’

Ofschoon de centra voor veel werkgelegenheid zorgen, spreken critici van ‘verdozing’ van het landschap. Ook minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zei dit jaar de ‘wildgroei’ aan distributiecentra te willen aanpakken.

Het College van Rijksadviseurs concludeert dat er ‘te weinig tegendruk’ is bij de bouw van grote loodsen. Gemeenten en projectontwikkelaars nemen ‘landschappelijke waarden’ als recreatie, uitzicht en biodiversiteit te weinig serieus en gaan daardoor te gemakkelijk in groene gebieden bouwen. Volgens het adviesorgaan moet een hoger bestuursniveau dan ook de besluitvorming overnemen. Het moet minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler, zo concludeert het College van Rijksadviseurs in zijn advies over (X)XL verdozing.