Het EPRA-resultaat, dat is de winst afkomstig van de operationele kernactiviteit, bedroeg 24,2 miljoen euro voor de eerste zes maanden van dit jaar. Een stijging met 51% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar (16 miljoen). De forse stijging kwam vooral door meer huurinkomsten uit de grotere portefeuille logistiek vastgoed, zo blijkt verder uit de halfjaarcijfers.

​​Het netto huurresultaat steeg in het tweede kwartaal met bijna 40% naar 32,1 miljoen euro, hoofdzakelijk door de recente aankopen van nieuwe logistieke panden en de oplevering van de gerealiseerde ontwikkelingen, die de extra huurinkomsten opleverden, aldus het bedrijf.

Aanjager

Het nettoresultaat (volgens de nieuwe internationale IFRS-boekhoudregels) kwam uit op maar liefst 48,9 miljoen euro, terwijl dat het eerste halfjaar van 2018 nog 30,4 miljoen was. Een belangrijke aanjager daarvan was de stijging van de papieren waarde van de vastgoedportefeuille met 38,6 miljoen euro.

Montea breidde haar vastgoedportefeuille over de eerste helft van 2019 uit met in totaal 192,3 miljoen euro (inclusief een geboekte waardestijging van 38,6 miljoen euro). Hierdoor steeg de totale waarde van de vastgoedportefeuille inclusief ontwikkelingen en zonnepanelen met 21% van 911,8 miljoen naar 1,1 miljard euro. De bezettingsgraad bedroeg eind juni 98,7%, wat een lichte daling betekende ten opzichte van eind maart (99,1%).

Havens

Montea ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed in Nederland, België en Frankrijk. Het bedrijf richt zich daarbij vooral op de vastgoed-investeringen op multimodale toplocaties, met een voorkeur voor bedrijfsterreinen bij zeehavens en luchthavens in de drie Europese landen.