De kopers zijn Curzon Capital Partners 5LL en Barings Real Estate. De overnameprijs is niet bekendgemaakt, maar zal later ongetwijfeld blijken als Nagel zijn jaarcijfers publiceert. Het betreft ruim 260.000 vierkante meter aan objecten voor opslag en distributie van verswaren.

Focus op vervoer

Volgens Carsten Taucke, bestuursvoorzitter van Nagel, wordt het onroerend goed afgestoten opdat de onderneming zich beter kan concentreren op haar ‘kerncompetentie’, namelijk het vervoer en de opslag van koel- en vrieswaar als zodanig. Taucke wijst op de noodzaak het bedrijf flexibeler te maken wegens ‘snelle veranderingen’ in het consumentengedrag en daarmee ook wijzigingen in de eisen die opdrachtgevers stellen.

Nagel huurt de 34 panden voor een lange termijn terug van de beide investeerders. Die maken beide deel uit van een grotere onderneming. Zo is Curzon onderdeel van Tristan Capital Partners en Barings Real Estate een vastgoeddivisie van de zakenbank Barings.

Samenwerking Stef

Nagel behoort tot de grootste koel- en vriesvervoerders en opslagbedrijven voor gekoelde producten in Duitsland en de Scandinavische landen. Het werkt sinds enkele jaren samen met het Franse Stef, dat behalve in de Benelux en Frankrijk ook is vertegenwoordigd in het zuiden van Europa.