‘Duurzaamheid gaat niet alleen om het gebouw zelf, maar ook om de omstandigheden van de mensen die erin werken. Daarbij kun je bijvoorbeeld kijken naar zaken als luchtkwaliteit, verlichting en eventuele effecten op het gebied waar het pand in staat’, vertelt Olaf Buter, directeur van de Adamasgroep, die zich onder meer bezighoudt met BREEAM-begeleiding en -inspecties. BREEAM zorgt vooral voor bewustwording van opdrachtgevers en gebruikers.’

Internationale standaard

BREEAM is een internationale standaard om te bepalen hoe duurzaam een gebouw is. De methodiek is oorspronkelijk afkomstig uit Engeland en bestaat daar al sinds 1991. Hier is het vertaald naar Nederlandse maatstaven: BREEAM-NL. ‘Dat is heel erg omarmd door de logistieke sector’, weet Buter.

‘BREEAM-NL wil graag een onafhankelijke methode om kwaliteit van gebouwen te beoordelen. Ook banken en financiële instellingen krijgen hierdoor als financier de zekerheid dat een project aan een bepaalde kwaliteit voldoet, wat de restwaarde van het pand toekomstbestendig maakt. Zeker voor logistiek vastgoed is dat belangrijk, omdat panden vaak worden doorverkocht. Je wilt dat vastgoed na afloop van een contract ook nog interessant is voor een eventuele nieuwe gebruiker.’

De benchmark gaat van 1 tot en met 5 sterren. ‘Overigens is zelfs één ster al bovenwettelijk. Dus met BREEAM doe je het per definitie beter dan het bouwbesluit. Maar je wilt wel weten hoeveel beter. Daarvoor is het systeem met de sterren ontwikkeld’, aldus Buter. ‘Eigenlijk zijn we daarmee een proeftuin voor nieuwe regelgeving. Als je nu over vijf sterren beschikt, heb je grote kans dat je ook voor de komende jaren al aan eventuele nieuwe wetgeving voldoet, zonder aanpassingen te hoeven doen.’

Duurzaam geproduceerd

Bij duurzaamheid wordt vaak als eerste gedacht aan energiezuinigheid, bijvoorbeeld via zonnepanelen en isolatie. Maar BREEAM kijkt veel verder dan dat. Buter: ‘Denk aan het gebruik van materialen die op een duurzame manier zijn geproduceerd. Ketenpartners gaan gelukkig hierin ook steeds meer met hun tijd mee. Vroeger was het moeilijk om hoog te scoren op je ketenbeheersing.’

‘Je ziet nu dat zij als leverancier hier ook veel meer aandacht voor hebben en betere producten op de markt brengen, waardoor je als eindgebruiker van de keten hier ook op kunt scoren. Een mooi voorbeeld is de betonindustrie. Tegenwoordig heb je zelfs ‘groen beton’. Dat is weliswaar ook grijs, maar wordt onder een bepaald certificaat geproduceerd. De aannemer stort nog steeds beton, maar jij krijgt hogere scores.’

Vogelkooitje

Logistieke gebouwen die voldoen aan het BREEAM-certificaat zijn soms te herkennen aan een vogelkooitje. Ook daarmee zijn namelijk punten te verdienen. ‘BREEAM kijkt niet alleen naar het product, gebouw en processen hoe je iets doet, maar ook naar de locatie ‘waar je wat doet’. Vroeger was dat misschien een grasveld of weide met een ecologische waarde. Als je de grote industriële terreinen aan elkaar kunt verbinden, bijvoorbeeld via aandacht voor meer groen, vogel- of vleermuiskastjes, levert dat een positief effect op. Net zoals een ecoduct over een snelweg. De afstanden tussen de verschillende leefgebieden wordt daarmee verkleind.’

‘Dus ook op een industrieterrein is het mogelijk om bepaalde diersoorten te stimuleren. Net als dat er ontwikkelaars zijn die bij het dc een mooie tuin maken of het gebied eromheen op een creatieve manier inrichten. Daar krijg je dan ook extra punten voor. We willen thuis ook een mooie tuin, dus waarom niet bij logistiek vastgoed? Mensen die bij je werken willen ook een keer rondlopen. Maar wat is er nou troostelozer dan diverse industriegebieden in Nederland?’

Duur

Ontwikkelaars en architecten kunnen het zo gek maken als ze zelf willen op het gebied van duurzaamheid. Maar dat is natuurlijk niet gratis. Het ondersteunen van mens en milieu levert niet altijd direct extra productiviteit op. ‘Kijk, de eerste vier letters van duurzaamheid zijn helder: duur. Dus het kost inderdaad iets meer’, beseft Buter.

‘Maar fantasie kost weinig geld. Wat kost nou een vogelkastje? Of het aanleggen van een tuin? Bovendien moet je ook kijken naar toekomstbestendigheid. Want wat kost het als je over een aantal jaar opeens aanpassingen moet doen aan je pand? Of als niemand op de markt het meer wil hebben? Dat is nog veel duurder. Dus het is altijd de vraag: ‘Hoe maak je het rekensommetje?’ En wanneer is nou iets goedkoop en wanneer duur? Maar deze discussie is per definitie een kleine marge op de totale investering van zo’n logistiek centrum. Het gaat over misschien een ton op een bedrag van tientallen miljoenen euro’s. Daarvoor voegt het, indien slim toegepast, veel meer waarde toe.’

De criteria voor BREEAM worden continu aangepast aan de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden. Hoewel ieder land zijn eigen versie heeft, zijn de criteria overal ongeveer gelijk. Je kunt wel per land een lokale afwijking of criterium hanteren, zo is in het ene land isolatie belangrijker dan het andere, maar dat moet wel getoetst en akkoord bevonden worden door BREEAM International.

Inspecties

Om de geloofwaardigheid van BREEAM overeind te houden zijn de inspecties van wezenlijk belang. Bij regelgeving als het bouwbesluit hoef je er vaak alleen maar op papier op voorhand aan te voldoen om een vergunning te krijgen. Een ambtenaar zal in Nederland, in tegenstelling tot sommige andere Europese landen, zelden achteraf komen controleren of een pand ook echt aan alle eisen voldoet.

‘Een controle zorgt ervoor dat je krijgt wat je is beloofd. Dat was soms in de bouw het grootste struikelblok. Een gebouw hing vaak van offertes aan elkaar. Maar heb je dan ook gekregen wat je nodig hebt?’, licht Buter toe.

‘Het gaat niet alleen om de verificatie dat de spullen zijn geïnstalleerd die je besteld hebt, maar ook om de validatie dat je ook aan de gebruikseisen voldoet. Dus niet alleen: hangen er genoeg lampen van de juiste sterkte met de juiste plafonds? Maar: ‘Brengt deze oplossing ook in de praktijk voldoende licht?’ Of in plaats van: ‘Zijn alle luchtkanalen geplaatst?’ Kijk je naar: ‘Is er voldoende verse en schone lucht beschikbaar voor al mijn personeel?’ Dat wordt binnen BREEAM onafhankelijk gecontroleerd met meetapparatuur. We kijken of het is aangesloten en ook goed is ingeregeld. Want dat gaat nog wel eens mis.’ Vooral dit punt van kwaliteitsborging geeft direct meerwaarde aan het vastgoed.

Gezondheid

Aandacht voor duurzaamheid is een niet meer te stoppen proces, vindt Buter. ‘Uiteindelijk doen we het voor de gezondheid van de hele mensheid. Het gaat nu nog vaak over duurzaam bouwen. Maar je wilt een schone industrie waar de mensen op een gezonde manier kunnen werken. Dat aspect wordt steeds belangrijker, anders krijg je op de schaarse arbeidsmarkt gewoon geen mensen meer. Want niemand wil in een vieze hal werken. Dat bewustzijn is nog een jonge wetenschap. Maar dat gaat wel over het kostbaarste bezit dat je hebt als bedrijf; je eigen mensen.’

BREEAM wereldwijd erkend

  • 80 landen gebruiken BREEAM.
  • Internationaal zijn ruim 550.000 certificaten uitgereikt.
  • BREEAM-NL is operationeel sinds september 2009.
  • Er is ruim 10 miljoen m2 gecertificeerd in Nederland, waarvan het merendeel in de logistieke sector.
  • De Adamasgroep is een van de founding partners van de Dutch Green Building Council (DGBC) en als adviesbureau werkzaam als BREEAM-NL expertbureau of als BREEAM-NL inspecteur en kan het certificaat toekennen na controle.
  • Internationaal gezien scoort Nederland zeer goed. Vorig jaar waren er maar liefst 7 Nederlandse BREEAM gebouwen genomineerd voor een BREEAM award, waarvan meer dan de helft in de logistiek.