Het kabinet investeert de komende jaren structureel 50,5 miljoen euro per jaar extra in de handhavingsketen van de Inspectie SZW (Sociale Zaken, Werkgelegenheid).Daardoor kan de inspectie meer personeel aannemen. 

Er wordt onder meer extra gecontroleerd op de inhuur van buitenlandse arbeidskrachten en illegaal personeel. Verder krijgt het verminderen van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen extra aandacht.

Klachten

Bij de Inspectie zijn het afgelopen jaar een groeiend aantal klachten binnengekomen over onderbetaling in de logistieke sector, blijkt uit het Jaarplan 2019 van de inspectie dat donderdag online is gezet. Het gaat bijvoorbeeld om stukloonachtige afspraken, extreme werktijden en druk op gehaast rijgedrag.

‘Door die klachten op te pakken, draagt de Inspectie bij aan herstel van het evenwicht in de verhouding tussen werkgevers en werknemers in de sector. Hierdoor wordt het risico op ‘oneerlijk werk’ verkleind. Ook illegaal verblijf en illegale tewerkstelling en misbruik van sociale zekerheid komen bij deze categorie grensopzoekers voor.’

Om overtredingen en problemen met gevaarlijke stoffen tegen te gaan, gaat de inspectie meer inspecteurs opleiden. Er komt ook een gespecialiseerd operationeel team. Het gaat met name om controle bij CMR-stoffen (Carcinogene, Mutagene, Reprotoxische stoffen).

Volgens Kuipers heeft een deel van de bedrijven de zaken goed op orde, maar een ander deel niet. Die bedrijven maken te weinig tijd voor arbeidsveiligheid, ook is een beperkt budget een probleem, vertelde hij op de Dag van het Magazijn. Hij pleit voor een goede veiligheidscultuur.

Prijs Veiligste Magazijn

Aan het einde van de dag werd de Prijs voor het Veiligste Magazijn uitgereikt. In de categorie ‘groot’ waren er vier genomineerden: Jumbo Supermarkten uit Elst, Pon Logistics uit Leusden, Vistaprint uit Venlo en Bausch Health uit Amsterdam (Schiphol-Rijk). Laatstgenoemde won goud, Vistaprint en Jumbo wonnen beiden zilver en het brons was voor Pon Logistics.

Jeroen Brinkhuis, Manager Facilities & EHS+S (Environment, Health, Safety en Sustainabilty) bij Bausch Health zegt tegen Nieuwsblad Transport: ‘Ik ben superblij. Dit is voor ons echt een erkenning van ons werk. Het voelt als een beloning na een periode van keihard werken. Het zijn vooral de mensen in het magazijn die het verschil maken.’

In het warehouse bij Schiphol-Rijk werken personeelsleden met dertig verschillende nationaliteiten. Ze krijgen allen dezelfde veiligheidstraining. De voertalen op de werkvloer zijn Engels en Nederlands.

Jury

Een jury onder leiding van hoogleraar logistiek René de Koster heeft alle bedrijven bezocht, hierbij werd gekeken naar de veiligheid op de werkvloer, de technische voorzieningen, het werkklimaat en het veiligheidsbeleid van het management.

De Prijs voor het Veiligste Magazijn is een initiatief van BMWT, Evofenedex, Logistiek.nl en Tempo-Team.