In totaal werd er nog 1,3 miljoen euro opgehaald aan vorderingen de laatste drie jaar en hebben zich meer dan 107 schuldeisers gemeld die in totaal bedrag van 1,4 miljoen euro claimen. Nog een openstaand bedrag van 200.000 euro hoopt de curator te innen voor de boedel, onder meer bij twee Chinese debiteuren. Ofschoon hij deze laatste zaak ‘nog niet’ heeft losgelaten, voorziet hij wel ‘verhaalproblemen’ bij deze Chinese vordering.

Crediteuren

Of de meer dan honderd crediteuren nog iets terugzien van hun vordering, valt volgens Pandelitschka ook te betwijfelen. Het bedrijf had een schuld bij de Belastingdienst opgebouwd van 1,6 miljoen euro en als preferente crediteur gaat het complete boedelsaldo bij de vereffening naar de fiscus, stelt de curator.

‘Mocht de vordering van de fiscus niet naar beneden worden bijgesteld, dan lijkt er voor concurrente crediteuren geen uitkering te volgen’, schrijft hij dan ook. Daarnaast heeft de boedel nog te maken met een navordering van de Douane (130.000 euro) en het UWV (378.000 euro).

Failliet

Rutges werd in juni 2015 failliet verklaard. Ongeveer honderd medewerkers op Schiphol kregen ontslag aangezegd. De activiteiten van de failliete luchtvrachttrucker en logistiek dienstverlener werden in juli 2015 voortgezet via een doorstart door het bedrijf VTS Equipment onder de naam Rutges Cargo Europe. De overnamesom bedroeg destijds 600.000 euro, blijkt uit de boedeldocumenten.