‘De opkomst van e-commerce dwingt retailers anders te kijken naar logistiek’, schrijft sector-analist transport en logistiek Bram van Amerongen van ABN Amro in het rapport. Bij internetverkoop is logistiek één van de kritische succesfactoren. Er moet immers altijd voorraad zijn, de consument wil zo snel mogelijk zijn pakketje hebben. Daardoor neemt de behoefte aan het optimaliseren van de logistieke stromen toe. Control towers bieden volgens Van Amerongen de oplossing.

Regiecentrum

Een control tower is een regiecentrum dat op basis van data de aansturing en coördinatie van de logistieke keten op zich neemt. Binnen een control tower delen retailers en hun ketenpartners informatie over logistieke processen met elkaar. In elke stap van de keten, van inkoop tot transport wordt informatie uitgewisseld. Inzicht in onder andere voorraadbeheer, transportplanning, warehousemanagement en personeelsplanning biedt retailers de mogelijkheid om het aantal ritten door bundeling van lading te verminderen.

Door data-analyse zijn ze in staat toekomstige routes beter te plannen en mogelijke knelpunten tijdig te voorspellen, schrijft Van Amerongen. Tevens kan het gebruik van een control tower leiden tot een betere voorraadbeheersing door gebruik te maken van voorspelscenario’s. Deze integrale aansturing maakt ketens efficiënter. Dit maakt de weg vrij naar een betere benutting en duurzamer inzet van vervoerscapaciteit. En biedt ruimte voor verdere besparing op logistieke kosten.

Data delen

Retailers zullen volgens hem in toenemende mate moeten inzetten op control towers waarbij het noodzakelijk is dat ketenpartners hun beschikbare data delen. Lang niet iedereen staat echter te popelen om dat te doen. ‘Vanzelfsprekend moeten afspraken rondom privacy en het eigenaarschap van de data gemaakt worden. Daarvoor zijn er inmiddels initiatieven zoals iShare.’ iShare is een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie om het delen van informatie binnen de logistieke sector te bevorderen.

De e-commerce markt blijft groeien. Afgelopen jaar stegen de online bestedingen door consumenten in producten volgens de Thuiswinkel Markt Monitor met 16% naar 12,7 miljard euro. Met een verdere groei van online verkopen in het verschiet ontstaan er meer logistieke knelpunten, aldus ABN Amro.