De komst van PVH, een van de grootste kledingbedrijven ter wereld, naar de VE-commerce Logistic Campus wordt met name ingegeven door de verdergaande expansie van deze multinational. Tevens ontstaat hiermee de mogelijkheid om oudere logistieke centra in de omgeving van Venlo te consolideren en onder te brengen in één nieuw distributiecentrum.

De VE-commerce Campus is door Groep Heylen ontworpen als een zogenaamd ‘collaborative warehouse’. De omvang van circa 140.000 m² aan magazijnoppervlak op begane grond niveau zorgt voor voldoende ruimte om binnen het gebouwvolume de nodige flexibiliteit te bieden.

PVH heeft voor de VE-commerce Logistic Campus gekozen vanwege de onderlinge schakelbaarheid van de units. Er is voor Trade Port Noord gekozen vanwege de ligging ten opzichte van multimodale transportstromen en de korte afstand tot de Europese knooppunten van grote pakketdiensten.

Groep Heylen is inmiddels gestart met de bouwwerkzaamheden. De oplevering en ingebruikname zijn gepland voor april 2016.