In veel productieomgevingen worden robots al ingezet, in de logistieke sector staat de opmars nu voor de deur, stelt het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Voor een aantal logistieke activiteiten, zoals verpakken of sorteren, zouden robots het magazijnpersoneel kunnen ondersteunen, waardoor de productiviteit per werknemer toeneemt. Dit verlaagt de totale operationele kosten voor bedrijven.

Toch denkt Liesbeth Geysels, algemeen directeur bij het VIL, niet dat robots een bedreiging vormen voor de werkgelegenheid: ‘We zullen door robotisering logistieke activiteiten in West-Europa kunnen houden die we anders dreigen te verliezen aan regio’s met lagere loonkosten’. Ze verwacht zelfs dat bedrijven er concurerender van worden, wat voor extra werkgelegenheid kan zorgen.

Het VIL stelt dat robotica niet alleen kansen biedt voor kostenoptimalisatie. Robots kunnen ook voor ondersteuning zorgen bij lastige en niet ergonomische taken en voor het verminderen van fouten bij repetitieve handelingen.

Onderzoeksbureau WinterGreen Research ziet de markt voor logistieke robots groeien van 16 miljard dollar nu naar 31,3 miljard in 2020.