De gemiddelde transactiegrootte bij verhuur van logistiek vastgoed neemt toe. In 2005 was een gemiddelde vastgoedtransactie in de logistieke sector 10.000 m2, in 2014 was dat 12.000 m2. Deze cijfers maakt vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff bekend.

Er zijn echter regionale verschillen, want de transactiegrootte in Noord-Holland en Zuid-Holland neemt af, terwijl die in Limburg en Noord-Brabant toeneemt. Er is een duidelijke concentratie van activiteiten te zien langs de as Rotterdam – Venlo, via de Brabantse stedenring én in de omgeving van luchthaven Schiphol. Vijf gemeenten domineren de markt, te weten Rotterdam, Tilburg, Amsterdam, Roosendaal en Venlo.

Brabant en Noord-Limburg profiteren van de gunstige ligging aan de doorvoerroute naar de rest van Europa.

Niet alleen worden distributiecentra groter, de ruimte wordt ook steeds intensiever gebruikt. De vorm van logistiek vastgoed blijkt niet meer te wijzigen. De technische mogelijkheden worden beperkt door regelgeving. Zo is in het kader van de brandpreventie de maximale stapelhoogte bijvoorbeeld al jaren 12,20 meter.

De komende jaren zullen logistiek dienstverleners op zoek blijven naar schaalvergroting. Dit zal steeds nadrukkelijker gebeuren in de hotspots en hier kan dan ook schaarste aan kwalitatief hoogwaardig logistiek vastgoed ontstaan. Vaak voldoet het bestaande aanbod niet en worden nieuwe distributiecentra op maat ontwikkeld.