De rederijen moeten voortaan maandelijks melden hoeveel containers en tegen welke prijzen ze van en naar Amerikaanse havens vervoeren in plaats van per kwartaal, zoals dat tot nu toe het geval is. De Federal Maritime Commission (FMC), de overheidsinstantie die met het toezicht is belast, heeft per brief laten weten dat ze die ‘carrier-specifieke handelsgegevens’ onder het vergrootglas gaat leggen. Het gaat om 2M, THE Alliance en de Ocean Alliance.

Mededingingswetgeving

Het Bureau of Trade Analysis (BTA) van de commissie maakt gebruik van een combinatie van de gegevens van de rederijen en commercieel beschikbare brancheorganisatie om te beoordelen of de allianties zich houden aan de voorwaarden van de mededingingswetgeving. Vanwege de huidige hectiek in de markt met scherp stijgende prijzen, tekorten aan containers en congestie in een aantal havens heeft het bureau nu actuelere informatie nodig.

De FMC is vorige week al een onderzoek begonnen naar de situatie in de havens van New York, Los Angeles en Long Beach, in reactie op klachten van verladers over het gebrek aan beschikbare containers om hun export te verschepen. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar de stallingstarieven die de rederijen in rekening brengen voor het verblijf van de containers op de terminals en de snelheid waarmee lege containers ter beschikking worden gesteld.

Op het matje

FMC-voorzitter Michael Khouri heeft gezegd rederijen op het matje te zullen roepen als er aanwijzingen zijn dat ze de mededingingsvoorwaarden overtreden. Die zijn geregeld in speciale ontheffingen van de Amerikaanse anti-kartelwetgeving. Als blijkt dat er sprake is van serieuze overtredingen, zal de commissie niet aarzelen om een federale rechtbank te vragen om conforme uitvoering van de alliantieovereenkomsten te gelasten, aldus Khouri.

In een persbericht zegt de FMC dat ‘deze drie alliantieovereenkomsten het grootste potentieel hebben om nadelige markteffecten te veroorzaken op basis van hun omvang en geografische reikwijdte van de overeenkomst in combinatie met de onderliggende marktomstandigheden’. Commissielid Dan Maffei zei dat de vorming van de drie allianties weliswaar heeft geleid tot ‘meer efficiëntie in het zeevervoer maar ook tot meer inefficiëntie en congestie aan de landkant van de toeleveringsketen’. Dat is volgens hem ‘iets dat we misschien direct moeten aanpakken’.

Aziatische verladers

Ook Aziatische verladers morren over de torenhoge tarieven en de groeiende capaciteitstekorten. Het Koreaanse ministerie voor scheepvaart heeft rederijen gewaarschuwd dat contractschendingen of eenzijdige wijziging van contractvoorwaarden worden onderzocht en indien nodig bestraft. China heeft de rederijen ‘verzocht’ om de tarieven in het trans-Pacific vervoer niet verder te laten stijgen en zichzelf bepaalde ‘plafonds’ op te leggen.