De milieuorganisatie Bund, die jarenlang actie heeft gevoerd tegen de inmiddels grotendeels uitgevoerde uitdieping, eist dat de operatie wordt stilgezet. Dat is naar buiten gebracht door Bund-directeur Manfred Braasch via een uitgebreid interview in Die Zeit. De Duitse krant heeft ook een studie van de Hamburgse havenautoriteiten over de baggerproblematiek ingezien.

Volgens dat onderzoek is de toenemende slib-neerslag deels toe te schrijven aan klimaatverandering. Doordat er minder water via de Elbe naar zee stroomt, is de stroomsnelheid gedaald en slaat onderweg meer slib neer. De verdieping van de vaargeul verergert volgens Braasch het probleem omdat daardoor juist meer zeewater de rivier stroomopwaarts in stroomt.

Bund en andere milieuorganisaties eisen inspraak in de keuze van stortlocaties voor het, veelal verontreinigde, havenslib. Maar Braasch voelt zich voor het blok gezet door de beslissing van de havenbeheerder om het sediment in de buurt van het Duitse Wadden-eilandje Scharhörn aan de monding van de Elbe te storten. Volgens hem is dat een verkeerde plek en spoelt een een deel van het havenslib met de vloedstroom mee weer de Elbe in.

In het interview zegt Braasch al eerder voor het slibprobleem te hebben gewaarschuwd, maar heeft de havenbeheerder dit in de wind geslagen. ‘De hoeveelheid neerslag is veel groter dan de autoriteiten hebben aangenomen. Dit is niet meer te overzien en het zal hoge kosten met zich meebrengen. Dit fiasco moet nu worden gestopt voordat de impact op de natuur nog groter wordt’, aldus de milieu-activist.