De uitkomsten daarvan zijn deze week gepresenteerd op het start-evenement van het Netherlands Forum for Smart Shipping, dat recentelijk door vijftien maritieme partijen is opgezet. Het programma is uitgevoerd door maritiem dienstverlener Kotug International, diens spin-off Rotortug®, tevens eigenaar van de sleepboot, en Captain AI, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van software voor autonoom varen.

Volgens de initiatiefnemers heeft het vijftien meter lange scheepje als eerste gedemonstreerd dat een vaartuig zonder menselijke tussenkomst binnen de Rotterdamse haven een optimale route kan afleggen. Dat sluit aan op een demonstratie van twee jaar geleden toen Kotug en Rotortug® lieten zien dat het mogelijk is om vanuit Marseille een sleepboot in de Rotterdamse haven te bedienen.

Routeplanner

Captain AI heeft een eigen Routeplanner ontwikkeld die volgens mede-oprichter Vincent Wegener gezien kan worden ‘als de Google Maps voor waterwegen’. De tool berekent de route, die de boot vervolgens met behulp van door het bedrijf ontwikkelde stuurautomaat-software autonoom aflegt.

De vier jaar oude ‘RT Borkum’, die vooral ontworpen is als trainings- en demonstratievaartuig, heeft volgens Kotug en Captain AI verschillende succesvolle operationele tests in de drukste haven van Europa ondergaan. Ze werken nu aan het doorontwikkelen en vermarkten van de software.