Dat staat in een rapport ‘De top 10 bunkerleveranciers van 2020’ van analistenbureau SeaCred en Ship & Bunker, dat prijsinformatie over de oliehandel levert. ‘Grote oliemaatschappijen bereiden zich voor om een ​​groter deel van de taart te pakken als directe leverancier aan rederijen’, melden de samenstellers.

Anderzijds zetten grote rederijen, waaronder Maersk en Cosco, onafhankelijke handelaren buitenspel door een eigen handelshuis op te zetten. Volgens het rapport hoort het zeven jaar geleden opgezette Maersk Oil Trading inmiddels tot de grootste bunkerleveranciers van Singapore, de grootste bunkerhaven ter wereld.

Zwavelcap

Volgens het rapport versterkt het van kracht worden van de zwavelrichtlijn over minder dan drie weken de machtspositie van de oliemaatschappijen omdat ze kunnen bepalen wie wel en wie geen zwavelarme brandstof geleverd krijgt. De samenstellers stellen daartegenover dat er in de markt behoefte zal blijven bestaan aan vakbekwame en betrouwbare tussenpersonen.

Het rapport schat dat de jaarlijkse verkoop van scheepsbrandstof aan eindgebruikers op driehonderd miljoen ton per jaar. Met een gemiddelde prijs op de wereldmarkt van iets meer dan 400 dollar per ton voor hoogzwavelige brandstof, betekent dat een markt ter waarde van 120 miljard dollar.