De federale regering heeft besloten tot een programma om immigranten in het vak van treinbestuurder te bekwamen. Daarmee is alvast begonnen in Baden-Württemberg, met steun van de Bundesagentur für Arbeit, zeg maar wat Nederland vroeger het Arbeidsbureau noemde.

Vooreerst worden vijftien vluchtelingen met een beschermde status tot treinmachinisten opgeleid. Het gaat om mensen tussen de 22 en 36 jaar. Ze zijn inmiddels aan hun eenjarige opleiding begonnen in Mannheim.

Het tekort aan machinisten, zowel in het reizigers- als het goederenvervoer over het spoor, is groot, zegt de verkeersminister van de deelstaat, Winfried Hermann (Groenen). ‘Eén op de vier treinen valt uit of komt te laat, omdat een machinist uitvalt.’ Hij en het arbeidsbureau hebben samen één miljoen euro voor het opleidingsproject uitgetrokken.

Integratiecoach

Er is een integratiecoach aangesteld om de aspirant-machinisten te helpen bij de omgang met overheidsdiensten en bij eventuele taalproblemen. Veel asielzoekers zijn bijvoorbeeld het Duits nauwelijks machtig. Om volwaardig machinist te worden, zullen ze zich ook de internationale regels voor het treinvervoer eigen moeten maken, met inbegrip van de communicatietechnieken die eraan te pas komen.

Volgens Hermann komt Duitsland enkele duizenden machinisten tekort. ‘Machinisten kun je niet op de markt kopen’, zegt hij. Er moet, aldus Hermann, ook een buffer komen om de beschikbaarheid van treinbestuurders te waarborgen. Daarbij denkt hij aan een machinistenpool, waarbij bedrijven hun rijdend personeel kunnen uitwisselen.

Integratie

Het project is gericht op integratie van vluchtelingen in de West-Europese maatschappij. Door hen in een arbeidsorganisatie, zoals een spoorbedrijf, aan bestendig werk te helpen en het contact met andere medewerkers te bevorderen, kan aan dit doel worden bijgedragen.