Er is sprake van een landelijk probleem, aldus de OVV. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven bereid te zijn ‘een verkenning te starten naar de mogelijkheid om vanuit de Rijksoverheid de veiligheid van beweegbare bruggen in Nederland te verbeteren’.

Ongeluk Zaandam

Het OVV-rapport is opgesteld naar aanleiding van het ongeluk eind vorig jaar op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond. Een paar jaar daarvoor overleed een 57-jarige vrouw bij een vergelijkbaar ongeluk, toen de Den Uylbrug in Zaandam plots openging.

De fietsster viel daarbij vijftien meter naar beneden en overleed direct. Als na dat ongeluk de aanbevelingen direct waren opgepakt, was volgens de OVV de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind.

‘Een aanpak vanuit de Rijksoverheid is nodig’, meldt de OVV. De problematiek is namelijk niet uniek voor de gemeente Zaanstad, het gaat om een landelijk probleem.

Aandacht verslapt

Na het ongeval op de Den Uylbrug kwam de OVV met aanbevelingen voor de gemeente en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. ‘Bij de gemeente Zaanstad is de urgentie om verbeteringen door te voeren om meerdere redenen verslapt. Ook het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s verloor prioriteit.’

Na het dodelijke ongeval werden bij het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s van bruggen in de gemeente maar liefst 72 tekortkomingen gesignaleerd. ‘Daarna werden er wederom geen algemene maatregelen getroffen om alle bruggen van de gemeente aan te passen. In plaats daarvan werd ervoor gekozen om eerst bij elke specifieke brug de risico’s in kaart te brengen.’

De Prins Bernhardbrug zou in januari 2019 aan de beurt komen. Bij het ongeluk twee maanden daarvoor viel de man in het water, de vrouw kwam ten val op het asfalt. Na dit ongeluk werd een petitie gestart om brugwachters te krijgen op elke brug in de Zaanstreek, die werd meer dan duizend keer ondertekend.