Begin dit jaar werd bekend dat het Britse chemiebedrijf een miljardeninvestering doet in het Antwerpse havengebied. Het gaat om de realisatie van twee krakers die basisstoffen voor plastic produceren. In 2024 moeten de twee bedrijfsonderdelen in gebruik worden genomen en werk bieden aan zo’n vijfhonderd personeelsleden. Het is de grootste investering in Vlaanderen van de afgelopen twintig jaar.

Enige tijd was Rotterdam ook in de running voor de investering, maar uiteindelijk koos topman en miljardair Jim Ratcliffe toch voor Antwerpen, waar het bedrijf al jaren is gevestigd. Burgemeester Bart De Wever sprak bij de presentatie begin dit jaar van ‘een glorieuze dag’.

Bomenkap

Dat enthousiasme wordt niet door iedereen gedeeld. Vooral milieuclubs zien grote bezwaren, melden diverse Belgische media. Het eerste bezwaar van de ‘groene organisaties’ is de grootschalige bomenkap. Op de locatie waar de twee krakers moeten komen, is momenteel nog veel bebossing aanwezig. In totaal moet 55 hectare bos worden gekapt. Bovendien wonen daar beschermde dieren en planten.

Weliswaar is Ineos van plan om deze kap te compenseren door elders weer nieuwe bomen te planten, wat het bedrijf volgens de wet ook verplicht is. Maar de belangenverenigingen zijn er niet gerust op. Zij wijzen erop dat Ineos de herbebossingsplannen heeft losgekoppeld van de bouwplannen, waardoor er geen totaaloverzicht is van de gevolgen voor het milieu.

Daarnaast vrezen ze voor een scenario waarin de krakers uiteindelijk niet gerealiseerd worden en de bomen voor niets zijn gekapt. Dat is volgens de milieuvereniging Bos+ al eens eerder gebeurd bij een ander bouwplan. Ook zijn er twijfels of er in Vlaanderen überhaupt wel genoeg locaties beschikbaar zijn voor herbebossing.

Schaliegas

Daarnaast hebben de milieuclubs bezwaar tegen het feit dat het chemieconcern schaliegas wil gebruiken. Ineos wil dit laten aanvoeren vanuit de Verenigde Staten. Maar de bezwaarmakers, waaronder de vereniging Antwerpen Schaliegasvrij, wijzen erop dat deze fossiele brandstof zeer vervuilend is. De belangenverenigingen sluiten niet uit dat er uiteindelijk een rechtszaak komt tegen de plannen van Ineos.