Het ging om een onderzoek, aangeboden door Minister T. Netelenbos aan de Tweede Kamer, naar stedelijke distributie in Utrecht en Leiden, voor regionale distributie via een OLS Knooppunt Arnhem/Nijmegen en voor industriële toepassingen via een OLS Zuid-Limburg.

Er zijn twee varianten onderzocht. De eerste is een systeem met een buisdiameter van één meter, waardoor colli (pakjes) en eventueel kleding liggend vervoerd kunnen worden. De andere variant ging uit van een diameter van twee meter, geschikt om rolcontainers en kledingrekken te vervoeren.

De investering voor de aanleg van een ‘dubbelbuissysteem’ in Leiden werd geraamd op 200 miljoen gulden. Wel zouden er ‘aanloopverliezen’ optreden. Bij één buis van twee meter zouden de kosten gehalveerd kunnen worden. Wel zou het voor de exploitatie belangrijk zijn dat de distributie- en productiecentra op het systeem aangesloten zouden worden.