Over het eerste halfjaar komt dit neer op een verlies van 19 miljoen dollar. Dat was minder slecht dan de eerste zes maanden van vorig jaar, toen er onder de streep een tekort was van 51,6 miljoen dollar. De omzet verdubbelde, van 203 miljoen dollar in het eerste halfjaar van 2018 naar 402 miljoen over dezelfde periode dit jaar.

Topman Hugo De Stoop wijt de rode cijfers deels aan de onderhoudsprogramma’s van de raffinaderijen tijdens het tweede kwartaal. Wegens de aanloop naar de nieuwe zwavelregels, die worden ingevoerd per 1 januari 2020, zouden deze werkzaamheden grondiger zijn en langer duren dan gewoonlijk.

Tarieven

De ceo wijst ook op de seizoensgebonden druk door de verscherping van de Opec-productiebeperkingen en de levering van een groot aantal nieuwe schepen. Het herstel van de vrachttarieven kon dit niet compenseren.

De Stoop toont zich wel optimistisch over een herstel in het vierde kwartaal, door de voortdurende stijging van de exportvolumes uit de Verenigde Staten en de aan de nieuwe zwavelregels gerelateerde afname van het scheepsaanbod.