Hij is al dertien jaar jaar lang topman van het concern, dat hij gedurende die periode transformeerde van een traditionele baggeraar tot een maritieme aannemer. Onder zijn leiding ontwikkelde Boskalis zich tot een overnamemachine, met Smit Internationale (2010, onder meer sleepvaart en berging) en Dockwise (2013, indertijd ‘s werelds grootste zware-ladingrederij) als meest opvallende aanwinsten.

Twijfel

De afgelopen jaren was echter twijfel ontstaan over de juistheid van die strategie, omdat juist op deze activiteiten enorme afboekingen op goodwill en de boekwaarde van de vloot gedaan moesten worden.

In het FD verdedigde Berdowski deze week zijn beleid, onder meer met het argument dat de acquisities ruimschoots zijn terugverdiend en dat het vooral om boekhoudkundige afboekingen gaat. In totaal gaat het om een bedrag van 1,3 miljard euro.

Eerste keer

Het was wel de eerste keer dat de ava een voorstel over zijn herbenoeming kreeg voorgelegd. Die stemde overigens ook in met alle andere voorstellen, waaronder de benoeming van Theo Baartmans tot lid van de raad van bestuur en het aftreden van Hans Kamps als bestuurslid en CFO.

Berdowski maakt al sinds 1997 deel uit van de raad van bestuur en is zowel in de functie van bestuurslid als in die van CEO een van de langstzittende toplieden in het Nederlandse bedrijfsleven.