Vijftig dollarcent, was mijn tegenbod. Twee dollar, kwam ze me tegemoet. Eén dollar, final bid, zei ik, waar ze maar wat graag op inging. Ik haalde twee dollars uit mijn portemonnee en daarmee fladderde ze naar de volgende klant op het terras van het restaurant.

Toen op paaszondag de eerste berichten uit Sri Lanka binnendruppelden, keek ik het beeldje eens streng aan. Hebben jouw aanhangers dit gedaan, vroeg ik. Hoe kom je erbij, zei het beeldje. Wij zijn het geloof van de gelijkmatigheid. Wie niet in mij gelooft, is niet per se tegen mij geweest. Nou, repliceerde ik, kijk dan eens naar Myanmar, waar boeddhisten moslims over de kling jagen. Ook weer waar, erkende de kleine Boeddha, en hij knipperde zelfs even met z’n ogen.

Dit vooropgesteld: de wereldhandel zal door aanslagen als op Sri Lanka (…Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Engeland, België, Nederland, het Midden-Oosten, Nigeria, Soedan, het Ierse Eiland, Nieuw-Zeeland…) niet meteen hevig worden geraakt. Er zijn adviesbureaus die u met wereldkaarten kunnen voorrekenen in welke risicogebieden we problemen moeten verwachten, maar de koopman wint het altijd van de dominee, waar het de handel, de god Mercurius, betreft.

Waarschijnlijk maar goed ook. Handel verbindt volkeren wereldwijd, terwijl sommige predikers op hun kansels juist verdeeldheid willen zaaien. We moeten intussen, zoals de ­Nederlandse componist en tekstdichter Valerius het ooit schreef, op onze ‘saeck’ letten. Daar kon Valerius, die de Tachtigjarige Oorlog grotendeels meemaakte, over meepraten. Het waren de Zeven Provinciën die, terwijl ze in opstand waren tegen Spanje, net zo gemakkelijk uit puur winstbejag kruit en kanonskogels aan de vijand leverden.

Opportunisme is de drijfveer achter de opkomst van grote delen van Zuidoost-Azië. Westerse winkelbedrijven kochten in Azië op grote schaal goedkope consumptiegoederen in en lieten die over zee in containers overkomen. Dat bedrijven in Azië nu de stap maken naar onze ‘hightech-industrie’ zien we als een hinderlijk vervolg op deze winstgevende handel. Ach, ik hoop dat mijn armzalige twee dollar een opstapje was voor de kleine Cambodjaanse boeddha-verkoopster om zich aan de armoede te ontworstelen.