‘Alle prognoses voorspellen een nieuwe groeispurt voor het goederenvervoer’, zegt Vlaams minister van openbare werken Ben Weyts (N-VA). ‘Er zijn grote investeringen nodig om Vlaanderen voor te bereiden op die verdere groei. De Vlaamse Regering investeert deze regeerperiode 33% meer in mobiliteit dan in de periode 2009-2014, 9,7 miljard euro 7,3 miljard.’

Nautische toegankelijkheid

Er wordt al meer dan tien jaar gesproken over een verbetering van de nautische toegankelijkheid van de achterhaven van Zeebrugge. Nu is de Vandammesluis de facto de enige toegang tot die achterhaven. De antieke Visartsluis uit 1907 voldoet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. Ook de Vandammesluis (1984) komt op overigens leeftijd en moet regelmatig worden stilgelegd voor onderhoudswerken. Dit maakt Zeebrugge erg kwetsbaar. De nieuwe sluis zal met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter groot genoeg zijn om de volgende generatie car carriers (265 meter lang en 40 meter breed) doorgang te geven.

Het plan voorziet ook een gloednieuwe verbindingsweg die al het doorgaand verkeer via een tunnel onder de nieuwe sluis laat rijden. Het lokale autoverkeer, de fietsers en de kusttram zullen over de beide sluishoofden kunnen rijden: als één van de zijden van de sluis in gebruik is, dan kan het lokale verkeer gewoon via de andere zijde.

Nieuw dok

In Antwerpen. is al twintig jaar sprake van een nieuw dok om de groei van de containertrafiek op te vangen, maar de plannen voor dit Saeftinghedok lokten veel verzet uit. Uiteindelijk verwerkte Weyts elementen uit acht eerdere scenario’s tot een negende alternatief. Dit combineert de aanleg van een nieuw dok met een capaciteit van 3,2 miljoen containers dat (voorlopig) alleen langs de zuidkant wordt ontwikkeld met kleinere ingrepen elders in het havengebied, zoals een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis.

Weyts’ scenario concentreert de goederenstromen in de linkeroever-haven op één locatie, tussen het Deurganckdok en het nieuwe dok. Dankzij die concentratie kan de afvoer van containers voornamelijk georganiseerd worden via de binnenvaart en het spoor. Het ontwerp regeringsbesluit wordt binnenkort voorgelegd aan de officiële adviesinstanties. De plannen zullen nog verder verfijnd worden in samenspraak met de havengemeenschap en andere stakeholders.