Federaal BTB-secretaris Frank Moreels betreurt dat de cabotageregels (maximum drie operaties binnen zeven dagen) behouden blijven. ‘Om systematische cabotage te vermijden, wordt er ook een ‘cooldown’ periode van vijf dagen ingevoerd, waarbij de vrachtwagen in hetzelfde land geen cabotageopdrachten mag uitvoeren. Maar over de chauffeur wordt met geen woord gerept’, merkt hij op.

De opdrachtgever moet het werkschema van de chauffeur zo organiseren dat hij minstens elke vier weken één keer naar het bedrijf –’dus zelfs niet naar huis’– kan terugkeren. BTB vreest dat de druk van de werkgevers op de vrachtwagenchauffeurs om niet van deze gelegenheid gebruik te maken groot zal zijn.

Uitzonderingen

‘De transportministers hebben ook de kans gemist om het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats duidelijk te stellen. Er blijven te veel uitzonderingen. Wij hopen dan ook dat het Europees Parlement het voorstel dat nu op tafel ligt verder kan finetunen.’ Moreels is wel blij dat vrachtwagenchauffeurs hun lange, wekelijkse rust niet meer in de cabine van hun wagen mogen doorbrengen en dat de invoering van de slimme tachograaf meer controles mogelijk maakt. Hij pleit er wel voor die invoering, nu voorzien einde 2024, te vervroegen.

Slimme tachograaf

Sectororganisatie Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV) is een andere mening toegedaan. Ze vindt de overgangsperiode voor het installeren van de slimme tachograaf in bestaande voertuigen te kort, gelet op de hoge kostprijs en de impact die dit soort maatregelen heeft op de tweedehandsmarkt. ‘Een overgangsperiode van minstens tien jaar is noodzakelijk’, stelt secretaris-generaal Lode Verkinderen. Ook de cooldown periode van vijf dagen stoot zijn organisatie tegen de borst. TLV wil de cooldown afschaffen en in plaats daarvan de chauffeur terugsturen naar zijn thuisland.

‘Zoals de maatregel nu bestaat, straft het de Belgische ondernemingen die regelmatig cabotage uitvoeren in de grote buurlanden.’ TLV is wel blij met de verplichte terugkeer naar het thuisland na vier weken, de strengere toegang tot de markt voor voertuigen vanaf 2,5 ton en het wegvallen van administratieve formaliteiten voor bilateraal vervoer.