Volgens de rechter heeft het Noorse bedrijf Odfjell onvoldoende aangetoond dat de tanks helemaal leeg waren. Een tanker valt dan onder het Bunkerverdrag. Dat kent een beperkte aansprakelijkheid van 17 miljoen euro.

Derde Petroleumhaven

Het tankschip botste in juni tegen een steiger in de Derde Petroleumhaven. Er stroomde 200 ton olie het water in. Honderden vogels, vooral zwanen, raakten daarmee besmeurd. Vele zwanen moesten na de botsing worden schoongemaakt.

Het Havenbedrijf Rotterdam stelde Odfjell kort na het incident aansprakelijk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de aanvaring. Daarbij wordt zowel naar de oorzaak van de botsing gekeken, als naar de maatregelen die daarna zijn genomen om de milieuschade te beperken.