Het gaat hierbij om bedrijven die actief zijn in goederentransport, opslag of dienstverlening aan vervoersbedrijven. Onder meer in het wegtransport nam het aantal faillissementen toe, van 16 naar 23. Daarbij ging het zelden om kleine zelfstandigen, maar vooral om grotere bedrijven.

Opvallend

De stijging is opvallend, omdat het economisch juist goed gaat in Nederland. Zo bereikte in de maand september het totale aantal faillissementen het laagste niveau sinds het jaar 2000. Het gaat dan niet alleen om de transportsector, maar om alle branches bij elkaar.

Dat het wegtransport een uitzondering is op die trend, is niet geheel onverwacht. Al enige tijd heeft de sector te maken met stijgende kosten. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn hoge brandstofprijzen en toenemende personeelskosten. Deze uitgaven doorberekenen aan klanten is echter lastig, waardoor bedrijven deze kosten voor een aanzienlijk deel zelf moeten dragen. Dat zet de marges en de winstgevendheid fors onder druk. Dit heeft vermoedelijk bijgedragen aan de stijging van het aantal failliete transporteurs.