De operatie betreft schepen voor het transport van lpg in druktanks, waarvan Exmar de enige eigenaar was. Ze zijn gebouwd tussen oktober 2008 tot september 2010. Hun capaciteit varieert van 3.518 tot 5.019 kubieke meter. Alle schepen uit deze vloot varen momenteel onder bevrachtingscontracten.

Eigenaars

De nieuwe eigenaars zijn Japanners. Ze verhuren de schepen aan Exmar onder verschillende sale & lease back-overeenkomsten met een looptijd van zes jaar. Hierdoor krijgt Exmar zestig miljoen dollar in kas, deels dit jaar en deels in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Op termijn vallen de inkomsten uit deze schepen door deze transactie lager uit dan met eigen schepen. Maar er is wel weer financiële ademruimte. De financiële toekomst van Exmar lijkt sterk afhankelijk van de werkeloze, drijvende lng-fabriek Caribbean, die nog altijd geen eerste huurder of koper vond.

Een verkoop van eigen patrimonium om het daarna te huren is niet ongewoon in België. Een aantal jaren geleden deed de Belgische regering het al met diverse overheidsgebouwen.