Het gaat om supermarktketen Delhaize, bronwatermerk Chaudfontaine (Coca-Cola) en de grote Belgische bierbrouwer AB Inbev. Het project is erop gericht het vervoer tussen drie van hun distributiecentra in België samen te optimaliseren. Ze hebben daarbij hulp van palletpool Chep en het innovatieplatform van de Vlaamse logistieke brancheorganisatie VIL.

Bij de proef, die zich over drie maanden uitstrekte, bleek dat de drie verladers door bundeling van lading, zowel bij het vervoer van volle emballage als bij het terugbrengen van lege flessen, forse besparingen konden bereiken. Zo liet Chaudfontaine bijvoorbeeld flessen water transporteren naar het distributiecentrum van Delhaize in Ninove, over een afstand van tien kilometer.

AB Inbev sloot zijn brouwerij in Jupille, bekend van het biermerk Jupiler, op dit systeem voor ladingbundeling aan en verzorgt ook het transport van leeggekomen flessen. De feitelijke vervoerder, Lux Transport, verzorgde al voor alle drie de deelnemende partijen het wegtransport, maar kon dit zelfstandig niet zomaar bundelen omdat hij met alle drie afzonderlijke contracten had.

Dat is nu in overleg tussen alle deelnemers veranderd, met als resultaat dat nog maar 3% van de vrachtauto’s leeg rijden. Op een volledige rondrit tussen de drie vestigingen (296 kilometer) wordt nog maar tien kilometer leeg afgelegd. Chep Benelux wil het concept op grote schaal in de hele Benelux invoeren.