De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van een publicatie van De Groene Amsterdammer. Dit opinieblad onderzocht de werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de distributiecentra van Albert Heijn.

De veelal Oost-Europese arbeidskrachten zouden onhaalbare normen krijgen opgelegd, bang zijn om naar het toilet te gaan, dag en nacht oproepbaar moeten zijn, nauwelijks werkzekerheid hebben, worden geïntimideerd en onbetaalde oproepdiensten moeten vervullen. Daarnaast wonen ze vaak onder erbarmelijke omstandigheden in kleine ruimtes, waar ze bovendien regelmatig op intimiderende wijze worden gecontroleerd.

Beide politieke partijen willen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten of deze gaat ingrijpen. Ook vragen de partijen zich af waarom niet eerder is ingegrepen en of dergelijke omstandigheden ook plaatsvinden bij andere bedrijven.