Ze deden dat om te maskeren dat ze zelf onderweg over de Poolse wegen onvoldoende rust namen en te lang doorreden. Verder werden gegevens vervalst over het aantal afgelegde kilometers en de gemiddelde snelheid die bij de rit werd aangehouden.

Chauffeurs maakten daarbij gebruik van kaarten van onder meer broers, vaders, collega’s en chefs. De boete in Polen op zulke fraude komt op tweeduizend zloty, ongeveer vijfhonderd euro. Verder kan de tachograafkaart in beslag worden genomen en kan de opdrachtgever worden aangesproken.

Het gebruik van de tachograafschijf die op naam staat van een ander geldt als een zwaar vergrijp in Polen. De Europese Unie wil deze fraude nog strenger aanpakken, in alle lidstaten. Medio volgend jaar wordt een EU-maatregel van kracht die het gebruik van ‘intelligente tachografen’ voorschrijft. Daarmee kunnen autoriteiten ritgegevens ook controleren zonder tot aanhouding van vrachtauto’s te moeten overgaan.