Snuffelpaaltjes die containers controleren op giftige gassen. Die moeten er op containerterminals komen, vindt SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen.

De Gasvrij Centrale Nederland in de Rotterdamse haven voert jaarlijks 5.000 gasmetingen in containers uit. Die gassen worden in Azië in containers gespoten om micro-organismen en insecten te bestrijden. De paaltjes zullen via een gat in de container metingen uitvoeren. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat werknemers die de containers openen, die gassen inademen en op de lange duur ziek worden.


Vier jaar geleden nam de Tweede Kamer een motie van SP en PvdA aan, waarin een grondige aanpak en controles werden voorgesteld. Er werd ook een Platform opgericht, waarin vakbond en bedrijfsleven samenwerkten aan verbeteringen.

Het aantal bedrijven dat de regels van controle naleeft, steeg in die periode van 2 naar 40%. Staatsecretaris Atsma van Milieu vindt dat zo hoopvol dat volgens hem extra overheidscontroles niet meer nodig is. Hij wil die meer overlaten aan het bedrijfsleven. Bovendien wil hij ook geen geld meer geven aan het platform.

Volgens de FNV kunnen de controles in tien seconden plaatsvinden en kosten ze dan hooguit tien euro per container. Maar de staatsecretaris is bang dat dit ten koste gaat van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Hij heeft inmiddels wel toegezegd de cijfers van Hamburg en Rotterdam met elkaar te zullen vergelijken.

Bekijk video