Dossiers
Iedere week verschijnt in de gedrukte versie van Nieuwsblad Transport een dossier. Hierin gaat de redactie dieper in op ontwikkelingen op het gebied van transport en logistiek, nationaal en internationaal, maar ook op gerelateerde onderwerpen zoals veiligheid en werkgelegenheid. Deze artikelen worden op eenzelfde manier bij elkaar gebracht hier in de Verdieping.

Duitsland en Oostenrijk

Wat is er met de Autobahn aan de hand, na al die jaren van achterstallig onderhoud? Duitsland, belangrijke handelspartner, voert mede daarom een tolvignet in, als Europa het goed vindt.…

Duurzaamheid

In de transportsector wordt flink aan de weg getimmerd om het milieuvriendelijker te maken. Neem bijvoorbeeld het gebruik van LNG en CNG in het wegvervoer, of de zwavel- en stikstofnorm…

Exceptioneel transport

Het kan een echte bezienswaardigheid zijn, maar ook dagelijkse kost: exceptioneel transport.

Expeditie

Informatie speelt een cruciale rol in de optimalisering van logistieke ketens. Ook de expediteur moet daarin meegaan, wil hij zijn klanten zo goed mogelijk kunnen bedienen. Informatie delen om mee…

Frankrijk

Water en rails zijn volop aanwezig, maar de goederen gaan vooral over de weg in La France. Belastingmaatregelen moeten de modaliteitskeuzes beïnvloeden, en aan de infrastructuur wordt verder gewerkt. En…

IATA

De Nederlandse luchtvrachtexport blijft sterk groeien. Dat blijkt uit de IATA exportomzetcijfers. Wie haalde het meeste volume? Wie is de sterkste groeier?

Innovatie

Volgens sommigen een onzinnig modewoord, volgens velen broodnodig voor economisch voortbestaan: innovatie. En wie zijn eigenlijk de nieuwe Google’s en Apple’s van de transportsector?

Intermodaal vervoer

Goederenvervoer wordt steeds meer een keten waarin verschillende modaliteiten een rol spelen. Overheden maar ook (sommige) verladers willen dat het vervoer naar het achterland verschuift van trucks naar barge en…

IT in transport

Van ‘ERP’ tot koelen op afstand; IT in Transport kent vele gedaanten. Zonder een boordcomputer hoor je er als wegvervoerder eigenlijk niet meer bij, maar er is nog veel meer.