Nederland en België financieren samen vier miljoen euro (ieder twee miljoen) voor de verdere planuitwerking van Rail Ghent-Terneuzen. De ondertekenaars zijn hoopvol dat Europa dit spoorproject meefinanciert, zo laat North Sea Port weten.

Infrastructuur

Nu de intentieverklaring is getekend volgt de uitwerking van de plannen tot 2024. De plannen verder ontwikkeld aan de hand van drie infrastructuurprojecten: een nieuwe verbinding op de oostoever tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate, een nieuwe zuid-oostboog in het spoor ten oosten van de Sluiskilbrug en de uitbreiding en ontsluiting naar het noorden van de spoorbundel aan het Kluizendok (‘Zandeken’).

Volgens North Sea Port is een verdere ontwikkeling van de spoorontsluiting in het havengebied essentieel. ‘Die zorgt voor een betere bereikbaarheid van de bedrijven.’ Maar ook laat het havenbedrijf weten dat het multimodaal vervoer bevordert en bijdraagt aan duurzamer transport.

De intentieverklaring werd ondertekend door de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven, de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Aan Nederlandse zijde tekenden ook de Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en ProRail mee. Aan Belgische zijde de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent. North Sea Port tekende ook de intentieverklaring.