Het vrachtverkeer op het spoor kwam het inkomstenverlies vooral voor rekening van de eerste helft van het jaar, terwijl er sprake was van een stabilisering in de laatste zes maanden van het jaar, aldus de CER. In het passagiersvervoer liepen de omzetverliezen in de tweede helft op naar 50%.

Volgens CER-directeur Alberto Mazzola heeft de coronacrises het railgoederenvervoer hard geraakt, maar beschikt de goederenbranche over ‘voldoende weerbaarheid en capaciteit’ om het herstel van de moederbedrijven te ondersteunen. De CER telt 70 spoor-en infrabedrijven en vertegenwoordigt naar eigen zeggen 76% van alle railgoederenvervoerders in de EU.