Hoe heb je 2020 beleefd?

De onzekerheid heeft ook bij ons zijn impact gehad. Er kwamen wagons stil te staan. Daarna kwam er opeens een enorme push richting rail, omdat vrachtwagens stil kwamen te staan. Spoor bleek van onschatbare waarde. Het waren wisselende ervaringen en spanningen. Nu we in de tweede golf zitten, gaat het redelijk goed. We hebben wel wat omzetverlies geleden, maar hebben ook dalende kosten. Financieel mogen we aan het einde van de rit niet heel erg klagen.

Hoe ben je omgegaan met deze onzekerheden?

We hebben veel automatiseringsprojecten naar voren gehaald. Zo zijn we bijvoorbeeld versneld verder gegaan met de digitalisering van onze systemen en het introduceren van veiligere wagontypes en hebben we een kickstart gemaakt met de digitale automatische koppeling, waar we enorm voorstander van zijn. Dit moet echt een efficiencyslag leveren in de supply chain.

Wat doe je verder aan optimalisering?

We kijken samen met grotere forwarders en producenten hoe we pallets van de weg kunnen krijgen. Dit kan met pocketwagons, een efficiënte manier om trailers te vervoeren zonder chauffeur. Maar we kijken ook hoe we de wagons efficiënt kunnen beladen met pallets. Wanneer je een trailer vervoert, vervoer je ook een hoop lucht. Dit maakt de prijs per ton niet optimaal. Er zijn ook andere manieren om pallets op de trein te krijgen, à la het vliegtuig; op volgorde en geautomatiseerd. Dit levert echt een efficiencyslag op de lange termijn.

Wat kunnen we volgend jaar al zien?

Leveringen van nieuwe wagons. En nieuwe concepten: deze worden meer modulair, we willen ons sneller kunnen aanpassen aan de wens van de klant. De opbouw van wagons wordt flexibeler. De modulaire bouw is een project over langere termijn, dus daarin komen volgend jaar nog geen grote investeringen. Wel gaan we de komende jaren op grote schaal verder met de reeds geplande investeringen voor onze vlootvernieuwing: 1500-2000 stuks per jaar. We beschouwen dit jaar en volgend jaar maar als een tussenperiode naar datgene wat we op het netvlies hebben voor de lange termijn. Hopelijk zitten we in 2023-2024 weer op een pre-corona niveau.

Met wie in de sector zou je graag een oliebol eten?

Met mensen van bedrijven als Ikea of Heineken; grotere verladers die rail nog niet als voorkeur hebben. Met hen zou ik van gedachten willen wisselen over hoe wij ons aan kunnen passen om beter in hun behoeften te voorzien.

Dit artikel verscheen in de NT Oliebollenspecial 2020. Hierin staan jaarlijks tientallen eindejaarsinterviews met toeleveranciers uit de transportsector.