Blijkens berichten in de Oostenrijkse media is de overeenkomst met een bouwconsortium voor de aanleg van een tunneldeel van 15 kilometer geannuleerd door de opdrachtgevers.

Onduidelijk

De belangrijkste oorzaak voor het opzeggen van het contract is ‘het verlies aan vertrouwen’ nadat contractuele prestaties en opleveringsverplichtingen door de aannemers niet werden nagekomen. Een van de strijdpunten was daarbij de noodzakelijke sterkte van de externe ringen van de tunnelbuis.

Door het besluit moet de bouw van dit deel van de tunnel opnieuw worden uitgeschreven. De Brenner Basis Tunnel zou over tien jaar worden geopend. Het is onduidelijk wanneer de tunnel nu gereed zal zijn.