Het concept van de zogeheten ‘groene voorrangswegen’ voor het beroepsgoederenvervoer, dat in maart van dit jaar werd ingevoerd, krijgt daarmee van Brussel een update.

De Commissie wijst erop dat op 90% van de 178 belangrijkste grensovergangen in het Trans Europese verkeersnetwerk (TEN-V) al een een goede doorstroming hebben. Dat betekent dat het goederenverkeer niet langer dan 15 minuten behoeft te wachten aan de grenzen voor de afhandeling.

Geen remtests

Langere wachttijden (5%) zijn er nog wel bij EU-lidstaten die geen onderdeel uitmaken van het Schengenakkoord en in het railgoederenvervoer. Daarom verzoekt de Europese Commissie de EU-lidstaten nu dringend de uitvoering en controle op afwijkende nationale regels voorlopig uit te stellen bij het grensoverschrijdende spoorvervoer. Het gaat daarbij onder meer om de verplichte remtests.

Ook bij de verplichte taalkennis van de machinisten en verkeerscentra wil Brussel dat de lidstaten voortaan soepel optreden. Daarbij is uitgangspunt dat er in een taal wordt gecommuniceerd die beide partijen machtig zijn. Dat behoeft dan niet de taal te zijn van het gastland, aldus Brussel.