De drie aanbieders van spoordiensten die nu vergunning hebben gekregen om met eigen tractie hun diensten uit te voeren, zijn Rail Service, Rail Traction (RTC) en Ferrovie Nord Milano. Hun komst op het net is mogelijk geworden door de opsplitsing van staatsspoorwegmaatschappij Ferrovie dello Stato in twee ondernemingen.

Eén ervan, Trenitalia SpA, beheert het spoorwegnetwerk en kan concessies geven aan derden om daarvan gebruik te maken. Het bedrijf ging in juni van start. De andere, die FS blijft heten, wordt een ‘gewone’ spoorwegmaatschappij zonder invloed op het feitelijke spoorgebruik door derden.

Italiaanse verladers dringen al jaren aan op concurrentie op het spoor. Ze verwachten daarvan betere dienstuitvoering, minder vertragingen en wellicht ook gunstiger tarieven. In het zuid-noordvervoer krijgen ze er nu drie opties bij.