Het gaat daarbij om twee projecten die tot 2024 het vrachtvervoer over het spoor verder moeten ontwikkelen en innoveren. Ondermeer moeten nieuwe technologieën het railgoederenvervoer ‘meer concurrerend’ maken als transportmodaliteit vergeleken met het wegvervoer.

Staatssteun

Volgens de Europese Commissie is het besluit om de staatssteun toe te staan mede ingegeven door het feit dat het gehele Europese spoorvervoer zal profiteren van de Duitse railprojecten om lading van de weg naar de rails te krijgen. Daarmee zijn tevens de milieu-doelstellingen van de EU gediend. Ook wijst Brussel er op dat er door de staatsteun geen directe concurrentievervalsing kan optreden met andere transportmodaliteiten.