Deelstaats-verkeersminister Winfried Hermann (van de Groenen) wil het transport in Baden-Württemberg met behulp van de nieuwe plannen verduurzamen. In 2030 moet een derde van elke ton vracht klimaatneutraal worden vervoerd, zo stelt hij als doel.

Doorgaand vrachtverkeer

Baden-Württemberg heeft veel doorgaand vrachtverkeer: de verwachting is dat dit het komende decennium met 23% zal toenemen. Hermann wil ervoor zorgen dat dit zoveel mogelijk over het spoor en met de binnenvaart gebeurt.

Hermann wil daartoe niet alleen een nieuwe functionaris aanstellen die verladers moet overhalen om railvervoer te gaan gebruiken, maar hecht ook belang aan het uitbreiden van overslagterminals. Ook moeten er volgens de verkeersminister stappen worden gezet op het gebied van digitalisering.